Börsen

Börsen

Många som tolkar börsen verkar onekligen lida av dåligt närminne. Alla skriker ganska […]