Börsen

Många som tolkar börsen verkar onekligen lida av dåligt närminne. Alla skriker ganska högljutt om att börsen är på högsta nivån någonsin, att börsen är för högt värderad och att utvecklingen omöjligen kan fortgå. Men vad dessa personer sällan erkänner, eller själv är medvetna om, är att de ofta upprepar vad andra har sagt och att dessa personer i sin tur tittar på börsen utifrån ett kort perspektiv. Det är väldigt vanligt att endast titta på utvecklingen under senaste månaden eller halvåret och skrika varg. Men genom att vara selektiv i sin period går det att få de flesta kurvor att peka precis hur som helst.

Tittar vi däremot på Stockholmsbörsens utveckling, med ett rött referensstreck, så ser vi ganska tydligt att utvecklingen på sikt inte ser så överdrivet konstig ut. Uppenbart blir även att utvecklingen var mycket mer dramatiskt kring början av 2000-talet då värderingarna sköt i höjden på väldigt kort tid. Så vad driver domedagsprofeterna? Det finns ju helt klart risker med den ekonomiska utvecklingen i vårt land. Den privata skuldsättningen är hög och de offentliga finanserna är ansträngda. Men vad som många verka göra är att söka stöd för påståendet att allting är på väg att kollapsa. Och då tittar de i den numerologiska utvecklingen i närtid som stöder denna idé. Genom att titta på en kort period, med varierad utveckling, går det att bekräfta känslan. Förmodligen handlar det om att söka efter det som bekräftar en redan etablerad inställning.

Även om det kanske i ett kort perspektiv inte är läge att investera i börsen, så visar utvecklingen över tid att börsen har en tendens att stiga i värde, samt att det är ett sätt att investera som över tid ger bra och stabil avkastning. Så länge man inte är orolig för att värden varierar med tiden.