Företagsklimatet i Sverige

Få har väl missat att många företag väljer att lämna Sverige. Vissa av problemen är välkända så som de höga kostnaderna som kommer med att anställa, samt de ofta omfattande byråkratiska kraven. Andra problem är en aningen överskattade. I ett internationellt perspektiv så har Sverige låga skatter så länge inkomsterna inte går över något av våra tröskelvärden. Fast värt att nämna är att omstruktureringen av de så kallade 3:12-reglerna har gjort att det är föga lönsamt för småföretagaren att bedriva som verksamhet som aktiebolag. Då enskild firma ibland innebär större privatekonomiska risker, är detta givetvis en försämring som är svår att bortse från.

Så, vad hamnar Sverige på skalan? Två länder på motsatt sida som är värda att jämföras med är Storbritannien och USA. Till Storbritannien har många av våra forna svenska storföretag, så som AztraZeneca, förflyttat sig. Det är till viss del förståeligt då landet i många fall har minimal byråkrati. För låginkomsttagare, vilket med svenska mått vore medelinkomst, har kraven på skatt och deklaration helt slopas. Liknande planer finns även i USA där personer vars inkomst understiger en viss nivå ska vara befriade från skatter.

Om vi, för en stund, undviker att detta är en politiskt laddad fråga och bara tittar på krona in och krona ut, så gör lägre skatter att mer pengar stannar inom företaget. Särskild för företag som är i ett tidigt skede kan dessa kronor vara avgörande för möjligheten att växa. Många av de svenska reformerna har på senare tid tyvärr påverkat småföretagare negativt. Men till skillnad från storföretag kan dessa inte välja att flytta sin verksamhet. Därför är de helt enkelt utlämnade till den situation som råder. Till dessa kan vi endast ge rekommendationen att rida ut stormen.