Investeringar av fysisk eller immateriell karaktär?

Titeln är en aningen missvisande då immateriell kan föra tankarna till upphovsrättsliga saker. Men det vi menar är tillgångar som vi inte har direkt fysisk kontroll över. Att jämföra med exempelvis guld- eller silvermynt. Så frågan vi ställer oss är om man bör investera i tillgångar som man har fysisk tillgång till, eller tillgångar som någon annan förvaltar. Egentligen är frågeställningen en variation av den klassiska frågan om man ska köpa guld eller aktier.

Argumentet för tillgångar så som guld är helt enkelt att de är materiella. Du har tillgång till guldet. Det finns där. Oavsett vad som händer i omvärlden så finns guldet kvar. Om värdet ska realiseras är du så klart beroende av en marknad, precis som med allt annat som ska säljas. Så vad man får ut av guldet i framtiden är svårt att avgöra. Argumentet för tillgångar så som aktier är det oftast är produktiva. Och därmed inte helt beroende av värderingen för tillfället. När man tänker sig aktier som en del av en verksamhet så blir detta perspektiv naturligt. En aktie är en del av ett företag, och om det går bra för företaget så har man som aktieägare rätt till en del av vinsten. Om företaget går bra så växer det även, och blir därmed mer rustat för framtiden. Men om aktiemarknaden av någon anledning skulle dyka, så sjunker även värderingen av bolaget eftersom aktiemarknaden är en så pass stor arena. Guld, i jämförelse, producerar inget. En guldtacka är en guldtacka är en guldtacka. Hur länge man än väntar.

Kan vi dra några slutsatser av detta? Egentligen inte. De som köper guld gör det precis för anledningen att guld alltid är guld. Och de som köper aktier gör det av anledningen att de är produktiva. Så, vad man än säger om situationen så lär det inte förändra åsikterna hos de som har tagit ställning till vad som är att föredra. För er som fortfarande är i begynnelsen av er investeringskarriär, eller överväger att nyinvestera, är det värt att fundera på skillnaden mellan fysiska och immateriella tillgångar.

Fysiska tillgångar kommer även med större förvaltningskostnader. Om man äger guld så vill man förmodligen se till att det är i säkert förvar. Detta innebär oftast ett eget kassaskåp, då banker inte längre tillhandahåller säkra förvaringsutrymmen. Utöver detta uppstår diverse försäkringsfrågor. Vad händer om guldet faktiskt blir stulen? Eller om det skadas? Svaren är inte enkla, och det är inte säker att försäkringsbolag är villig att försäkra guld. Men aktier, å andra sidan, kräver en fungerande marknad och att samtliga system upprätthålls. Just därför har guld och liknande investeringar blivit populära. Så vad ska man göra? Du som har framtidstro bör satsa på aktier. Du som misstänker att systemen kommer att krossas av sin egen tyngd kanske bör överväga guld.