Uppstarts – risk eller möjlighet?

Att investera i uppstarts är onekligen en svårvärderad risk. Till skillnad från med etablerade företag så kliver man inte bara i redan ingångna och fungerande skor. Man måste noggrant utvärdera risker, möjligheter och hur branschen i fråga ser ut. Men på motsatt sida så ger uppstart stora möjligheter till avkastning på låg investering. Viktigt att hålla i åtanke är däremot att det sällan går att småköpa positioner i uppstarts. Om vi jämför med aktier, där man kan köpa en enstaka aktie för bara några få kronor, så måste man göra en större investering i uppstarts. Men en investering på 50 000 är i ett relativt perspektiv inte jättestor.

En fördel med uppstarts är att man får möjligheten att följa ett företag från grunden. Man kan även välja i hur stor omfattning som man vill vara delaktig. Väljer man att vara passiv investerar ställs inga krav på en själv. Och man kan på håll observera hur företaget utvecklas. Känner man sig kompetent kan man däremot engagera sig i verksamheten, ge råd och liknande. Inte sällan kombineras investeringar i uppstarts med särskilda avtal som reglerar hur delaktig man som investerar kan och bör vara.

Vad som kan vara svårt är att komma i kontakt med småföretag som söker investerare. Inte sällan sker diskussionerna i slutna kretsar. Men ibland vänder sig företagen till allmänheten. På senare tid har crowdsourcing och fund me-projekt även blivit populära. Dessa kan vara en väg in till att bli delaktig i företagsverksamhet. Där kan man även hitta projekt som är väldigt unika i sitt slag. Men mer unika projekt innebär även större risker. Så välj uppstarts med noggranhet.